Có một sự buồn nhẹ …

a47b4577feddc5ea1fd7c353c54c0fa0Công việc….

Cuộc sống …

Bạn bè ..

Bỗng dưng thấy mình giống tự kỷ.

Mình mới tự cho mình niềm vui, thì buồn lại. Người ta thường nói sống là luôn phải cố gắng. và mình luôn cố gắng. Nhưng hình như mọi cố gắng của mình chả đi tới đâu. Không ai nhìn thấy mình. Mình vẫn mỉm cười và nhắc mình luôn cố gắng. Có đôi lúc mình thấy buồn. Như bây giờ đây, có một nỗi buồn nhẹ.

Bản thân mình … có phải là người ỷ lại không, có tham vọng không? Mình không ỷ lại, có tham vọng nhưng mình lại không có thủ đoạn.

Cuộc sống ư? mọi thứ trôi qua không sóng gió. Nhưng cứ thế mãi thì lấy đâu ra kinh nghiệm, lấy đâu ra gương mẫu để con mình noi theo?

Bạn bè ư? Riết rồi mình phân vân không biết là mình còn bạn hay không. Bạn bè gì mà đến lần hội họp mà mình cứ như người xa lạ. Và rồi, những cuộc gọi, chát chít dường như là xa xỉ. Mình không hiểu sao sợi đây tình bạn nó cứ dãn ra mà mình không có ý làm cho nó dãn ra như thế…

Tự dưng trong cùng một thời điểm,  mình cảm thấy buồn… một sự buồn nhè.

Thôi thì dặn lòng sẽ cố gắng và luôn mỉm cười.

Tâm có tĩnh thì tự khắc lòng người sẽ an yên….

Advertisements